การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย


   ฝึกอบรมรปภ. 

   พนักงานที่เริ่มงานใหม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนขั้นพื้นฐานคือ

1.เรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในการทำงานรักษาความปลอดภัย

2.เรียนรู้ด้านการทำความเคารพ ระเบียบแถว ให้สัญญาณมือ

3.เรียนรู้ด้านการควบคุมคนเข้าออกในพื้นที่รับผิดชอบเช่น การแลกบัตรเข้าออกทำใบผ่าน VISITOR

4.เรียนรู้ด้านการควบคุมทรัพย์สินเข้าออกในพื้นที่รับผิดชอบเช่น ดูใบผ่านอนุญาตนำของออก

5.การเดินตรวจจุดล่อแหลมเสี่ยงอันตราย และรายงานผล

6.การเขียนรายงานเหตุการณ์ ประจำวัน

7.การตรวจค้นร่างกายอย่างเหมาะสม

8.การดับเพลิง หรือ การรายงานเหตุการณ์ในยามฉุกเฉิน


   การฝึกอบรมตามพ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

1.กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย

2.การฝึกภาคสนาม

3.การป้องกันตัว ด้วยมือเปล่า การใช้อาวุธ กระบอง

4.การปฐมพยาบาล

5.การเขียนรายงาน

6.การจราจร


หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม

บริษัทรปภ, บริษัทรปภกรุงเทพ, บริษัทรปภนนทบุรี, บริษัทรปภปทุมธานี, บริษัทรปภซื่อสัตย์, บริษัทรปภเก่งๆ, 
บริษัทรปภยอดนิยม, บริษัทรปภน่าเชื่อถือ, บริษัทรปภรายเดือน, บริษัทรปภหมู่บ้าน, บริษัทรปภคอนโด, บริษัทรปภราคามิตรภาพ, บริษัทรปภประสบการณ์สูง, บริษัทรปภมืออาชีพ
เว็บสำเร็จรูป
×