รับสมัครงาน

      การคัดสรร พนักงานรักษาความปลอดภัย เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เขามาเกี่ยวข้องทำให้บริษัท ฯ ต้องเข้มงวดในการคัดสรร พนักงานคือ

1.พนักงานชาย/หญิง ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 18- 55 ปี สูง155 cm ขึ้นไป อัตราค่าจ้างมีใบอนุญาต 530 บาท/วัน

2.ต้องมีวุฒิการศึกษาม.3 หรือ การศึกษาภาคบังคับตามที่กม.กำหนด

3.ต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม ไม่ต้องโทษหรือคดีร้ายแรงหรืออยู่ในเกณฑ์ห้ามไว้ ตามที่กรมตำรวจกำหนดทุกคน

4.ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ และรักงานรักษาความปลอดภัย

5.ต้องผ่านการอบรมรปภ. ตามกม.กำหนด 40 ชั่วโมงหรือ4วัน และมีใบอนุญาต ธภ.7

6. ต้องได้รับการตรวจด้านปัสสวะและไม่มีสารเสพติดใดๆ


   สวัสดิการ

1.เข้าประกันสังคม

2.มีเงินสดเบิกเมื่อเริ่มงาน 150-200 บาท/วัน

3.ที่พักฟรี

4.ผ่านทดลองงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับค่าจ้าง

5.มีเงินสดเบิกฉุกเฉิน 2,500 -3,500/รอบการจ่าย

6.มีเงินเบี้ยขยัน ถ้าไม่ขาดลามาสายหรือตามระเบียนที่กำหนด

7.ทำงานครบปี มีเงินเบิกฉุกเฉิน 5,000 บาท/ครั้ง


บริษัทรปภ, บริษัทรปภกรุงเทพ, บริษัทรปภนนทบุรี, บริษัทรปภปทุมธานี, บริษัทรปภซื่อสัตย์, บริษัทรปภเก่งๆ, 
บริษัทรปภยอดนิยม, บริษัทรปภน่าเชื่อถือ, บริษัทรปภรายเดือน, บริษัทรปภหมู่บ้าน, บริษัทรปภคอนโด, บริษัทรปภราคามิตรภาพ, บริษัทรปภประสบการณ์สูง, บริษัทรปภมืออาชีพ
เว็บสำเร็จรูป
×