ความรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหาย

     บริษัทรักษาความปลอดภัย เอฟที จำกัด โดยฝ่ายบริหารกำหนดไว้

      ในกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินหลัก โดยพิสูจน์แล้วว่าเป็นความบกพร่องของพนักงานรักษาความปลอดภัย

     โดยความรับผิดชดใช้ในวงเงิน ไม่เกิน 1 เท่าของมูลค่า อัตราว่าจ้างต่อเดือน(ไม่รวม VAT 7%) หรือตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้แห่งสัญญาจ้างฯ


บริษัทรปภ, บริษัทรปภกรุงเทพ, บริษัทรปภนนทบุรี, บริษัทรปภปทุมธานี, บริษัทรปภซื่อสัตย์, บริษัทรปภเก่งๆ, 
บริษัทรปภยอดนิยม, บริษัทรปภน่าเชื่อถือ, บริษัทรปภรายเดือน, บริษัทรปภหมู่บ้าน, บริษัทรปภคอนโด, บริษัทรปภราคามิตรภาพ, บริษัทรปภประสบการณ์สูง, บริษัทรปภมืออาชีพ
เว็บสำเร็จรูป
×