การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย


         ฝึกอบรมรปภ. 

   พนักงานที่เริ่มงานใหม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนขั้นพื้นฐานคือ

1.เรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในการทำงานรักษาความปลอดภัย

2.เรียนรู้ด้านการทำความเคารพ ระเบียบแถว ให้สัญญาณมือ

3.เรียนรู้ด้านการควบคุมคนเข้าออกในพื้นที่รับผิดชอบเช่น การแลกบัตรเข้าออกทำใบผ่าน VISITOR

4.เรียนรู้ด้านการควบคุมทรัพย์สินเข้าออกในพื้นที่รับผิดชอบเช่น ดูใบผ่านอนุญาตนำของออก

5.การเดินตรวจจุดล่อแหลมเสี่ยงอันตราย และรายงานผล

6.การเขียนรายงานเหตุการณ์ ประจำวัน

7.การตรวจค้นร่างกายอย่างเหมาะสม

8.การดับเพลิง หรือ การรายงานเหตุการณ์ในยามฉุกเฉิน


   การฝึกอบรมตามพ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

1.กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย

2.การฝึกภาคสนาม

3.การป้องกันตัว ด้วยมือเปล่า การใช้อาวุธ กระบอง

4.การปฐมพยาบาล

5.การเขียนรายงาน

6.การจราจร


หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม
© 2018 Security STT Group All Rights Reserved.


เว็บสำเร็จรูป
×