ความรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหาย

     บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัดและ บริษัทรักษาความปลอดภัย เอฟที จำกัด โดยฝ่ายบริหารกำหนดไว้

      ในกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินหลัก โดยพิสูจน์แล้วว่าเป็นความบกพร่องของพนักงานรักษาความปลอดภัย

     โดยความรับผิดชดใช้ในวงเงิน ไม่เกิน 1 เท่าของมูลค่า อัตราว่าจ้างต่อเดือน(ไม่รวม VAT 7%) หรือตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้แห่งสัญญาจ้างฯ

© 2018 Security STT Group All Rights Reserved.


เว็บสำเร็จรูป
×